Trò chơi cờ bạc

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP
Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 32,041,280,550 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 08/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00670
Kết quả06 17 37 41 48 50
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,041,280,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,470,563,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus488500,000
G.3ball plusball plusball plus10,83050,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 06/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00669
Kết quả04 08 14 21 30 49
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus140,268,451,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,243,754,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus589500,000
G.3ball plusball plusball plus12,80850,000

3. KQXS Power ngày 04/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00668
Kết quả11 17 22 28 39 49
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,074,658,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,897,184,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus803500,000
G.3ball plusball plusball plus16,13650,000

4. XSPOWER ngày 01/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00667
Kết quả04 25 28 32 33 55
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,927,361,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,658,595,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus500500,000
G.3ball plusball plusball plus11,92550,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 30/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00666
Kết quả09 25 27 32 37 46
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,605,699,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,400,633,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus622500,000
G.3ball plusball plusball plus12,41950,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 28/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00665
Kết quả03 08 09 40 44 48
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,003,504,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,222,611,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus512500,000
G.3ball plusball plusball plus12,09250,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 25/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00664
Kết quả06 08 23 25 33 35
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1214,130,470,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,693,336,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,676500,000
G.3ball plusball plusball plus35,62250,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 23/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00663
Kết quả08 22 29 43 45 54
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0204,118,789,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,274,263,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,878500,000
G.3ball plusball plusball plus35,18850,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 21/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00662
Kết quả23 25 28 49 52 54
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0198,581,827,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,659,045,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,717500,000
G.3ball plusball plusball plus38,07150,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 18/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00661
Kết quả04 06 19 26 38 41
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0192,650,416,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,792,386,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,363500,000
G.3ball plusball plusball plus31,87850,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 16/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00660
Kết quả19 24 30 41 43 49
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0187,387,466,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,132,647,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,374500,000
G.3ball plusball plusball plus29,16950,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 14/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00659
Kết quả10 16 19 24 39 50
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0182,330,633,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,570,777,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,810500,000
G.3ball plusball plusball plus37,03650,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 11/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00658
Kết quả08 13 17 22 42 51
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0177,193,640,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,541,666,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,521500,000
G.3ball plusball plusball plus33,21750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 09/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00657
Kết quả03 14 33 40 41 50
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0172,318,645,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,557,945,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,097500,000
G.3ball plusball plusball plus26,71750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 07/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00656
Kết quả04 06 22 32 34 53
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0167,297,139,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,081,094,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,240500,000
G.3ball plusball plusball plus28,88450,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 04/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00655
Kết quả07 09 31 32 36 49
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0162,010,540,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,493,695,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,259500,000
G.3ball plusball plusball plus27,25850,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 02/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00654
Kết quả06 23 28 31 44 48
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0157,547,327,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,997,782,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,127500,000
G.3ball plusball plusball plus24,51650,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 30/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00653
Kết quả12 21 23 28 33 46
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0152,992,255,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,491,663,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,249500,000
G.3ball plusball plusball plus27,95450,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 27/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00652
Kết quả02 05 07 21 31 37
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0148,567,285,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,920,317,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,541500,000
G.3ball plusball plusball plus30,17350,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 25/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00651
Kết quả16 18 24 29 33 41
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0144,675,020,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,487,843,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,177500,000
G.3ball plusball plusball plus26,73450,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 23/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00650
Kết quả05 07 09 28 38 55
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0140,284,425,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,255,172,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,926500,000
G.3ball plusball plusball plus35,63250,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 20/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00649
Kết quả06 10 29 30 31 51
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0136,474,196,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,831,814,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,174500,000
G.3ball plusball plusball plus26,12750,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 18/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00648
Kết quả18 30 32 37 39 40
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0132,079,733,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,343,540,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,166500,000
G.3ball plusball plusball plus24,32450,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 16/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00647
Kết quả08 19 27 34 46 51
Số JP202
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0127,938,125,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,883,361,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus4240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,555500,000
G.3ball plusball plusball plus29,97350,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 13/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00646
Kết quả18 22 29 33 46 48
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0124,370,953,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,487,009,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,238500,000
G.3ball plusball plusball plus25,24250,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 11/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00645
Kết quả03 35 37 41 45 49
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0119,987,868,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,496,750,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus994500,000
G.3ball plusball plusball plus23,67250,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 09/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00644
Kết quả12 25 26 47 51 53
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0115,517,111,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,956,654,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,259500,000
G.3ball plusball plusball plus26,92850,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 06/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00643
Kết quả23 31 41 48 49 51
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0111,103,646,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,466,269,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,072500,000
G.3ball plusball plusball plus23,04350,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 04/11 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00642
Kết quả05 10 15 31 32 50
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0106,907,224,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,853,015,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,183500,000
G.3ball plusball plusball plus27,09050,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 02/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00641
Kết quả37 38 42 46 47 55
Số JP223
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0103,358,105,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,458,668,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,067500,000
G.3ball plusball plusball plus23,71250,000

31. XS Mega power 6/55 ngày 30/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00640
Kết quả31 36 40 44 50 53
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus099,230,089,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,205,846,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus796500,000
G.3ball plusball plusball plus17,63450,000

32. XS Mega power 6/55 ngày 28/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00639
Kết quả02 04 06 13 31 35
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus095,299,509,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,769,115,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus977500,000
G.3ball plusball plusball plus20,77950,000

33. XS Mega power 6/55 ngày 26/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00638
Kết quả21 24 29 34 39 53
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus091,883,861,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,389,598,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus874500,000
G.3ball plusball plusball plus19,93350,000

34. XS Mega power 6/55 ngày 23/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00637
Kết quả05 11 19 26 28 33
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus088,377,473,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,603,944,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,274500,000
G.3ball plusball plusball plus22,99550,000

35. XS Mega power 6/55 ngày 21/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00636
Kết quả03 19 32 36 41 51
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,964,212,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,335,804,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus873500,000
G.3ball plusball plusball plus17,87950,000

36. XS Mega power 6/55 ngày 19/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00635
Kết quả03 09 25 29 46 50
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus082,941,970,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,368,671,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus861500,000
G.3ball plusball plusball plus18,43250,000

37. XS Mega power 6/55 ngày 16/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00634
Kết quả09 17 22 28 50 55
Số JP207
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,623,927,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,168,372,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus756500,000
G.3ball plusball plusball plus16,06250,000

38. XS Mega power 6/55 ngày 14/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00633
Kết quả09 21 24 30 41 44
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus076,705,906,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,844,147,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus731500,000
G.3ball plusball plusball plus15,52050,000

39. XS Mega power 6/55 ngày 12/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00632
Kết quả14 17 31 33 42 50
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus074,329,390,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,580,090,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus715500,000
G.3ball plusball plusball plus14,82150,000

40. XS Mega power 6/55 ngày 09/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00631
Kết quả01 22 25 38 39 54
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus071,577,732,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,274,350,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus13,74350,000

41. XS Mega power 6/55 ngày 07/10 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00630
Kết quả06 15 21 24 45 55
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,234,635,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,014,006,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus577500,000
G.3ball plusball plusball plus13,24150,000

42. XS Mega power 6/55 ngày 05/10 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00629
Kết quả11 16 17 19 38 43
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,505,291,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,821,857,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus697500,000
G.3ball plusball plusball plus13,89350,000

43. XS Mega power 6/55 ngày 02/10 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00628
Kết quả05 06 22 26 49 51
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,583,214,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,608,293,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus437500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95850,000

44. XS Mega power 6/55 ngày 30/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00627
Kết quả18 23 26 32 46 49
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,225,888,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,457,479,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus11,34750,000

45. XS Mega power 6/55 ngày 28/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00626
Kết quả07 22 25 40 49 50
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,152,928,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,227,150,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus543500,000
G.3ball plusball plusball plus11,14550,000

46. XS Mega power 6/55 ngày 25/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00625
Kết quả07 20 27 43 48 51
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,108,577,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,459,205,725
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78850,000

47. XS Mega power 6/55 ngày 23/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00624
Kết quả06 07 21 25 27 49
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,649,592,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,756,301,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus468500,000
G.3ball plusball plusball plus10,11150,000

48. XS Mega power 6/55 ngày 21/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00623
Kết quả15 24 25 40 42 50
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,957,293,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,568,268,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus10,07250,000

49. XS Mega power 6/55 ngày 18/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00622
Kết quả03 14 15 21 47 52
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus055,092,779,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,361,100,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus534500,000
G.3ball plusball plusball plus9,71450,000

50. XS Mega power 6/55 ngày 16/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00621
Kết quả10 16 40 43 45 46
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,712,030,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,207,683,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus329500,000
G.3ball plusball plusball plus7,52450,000

51. XS Mega power 6/55 ngày 14/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00620
Kết quả17 22 30 40 43 44
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus052,091,219,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,027,593,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus418500,000
G.3ball plusball plusball plus8,71550,000

52. XS Mega power 6/55 ngày 11/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00619
Kết quả08 17 20 36 39 44
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,537,868,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,854,999,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus372500,000
G.3ball plusball plusball plus8,08750,000

53. XS Mega power 6/55 ngày 09/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00618
Kết quả06 08 10 23 39 44
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,639,552,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,755,186,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus433500,000
G.3ball plusball plusball plus8,09750,000

54. XS Mega power 6/55 ngày 07/09 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00617
Kết quả19 30 35 43 47 55
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,767,588,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,658,301,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus311500,000
G.3ball plusball plusball plus6,73550,000

55. XS Mega power 6/55 ngày 04/09 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00616
Kết quả11 12 32 42 43 51
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,578,886,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,526,223,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus307500,000
G.3ball plusball plusball plus5,99450,000

56. XS Mega power 6/55 ngày 02/09 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00615
Kết quả01 08 12 26 28 45
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,622,870,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,419,999,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus359500,000
G.3ball plusball plusball plus7,12650,000

57. XS Mega power 6/55 ngày 31/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00614
Kết quả07 20 37 47 51 53
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,716,421,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,319,283,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus306500,000
G.3ball plusball plusball plus6,03450,000

58. XS Mega power 6/55 ngày 28/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00613
Kết quả10 16 26 27 34 48
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,634,669,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,199,088,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus172500,000
G.3ball plusball plusball plus5,21550,000

59. XS Mega power 6/55 ngày 26/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00612
Kết quả11 13 20 51 53 55
Số JP204
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,714,673,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,096,866,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus214500,000
G.3ball plusball plusball plus4,94150,000

60. XS Mega power 6/55 ngày 24/08 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00611
Kết quả02 04 07 18 30 35
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,842,874,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,007,094,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus358500,000
G.3ball plusball plusball plus6,78450,000

61. XS Mega power 6/55 ngày 21/08 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00610
Kết quả22 24 27 37 38 48
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,956,676,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,908,627,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus169500,000
G.3ball plusball plusball plus4,15350,000

62. XS Mega power 6/55 ngày 19/08 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00609
Kết quả05 09 12 20 43 51
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,150,223,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,819,021,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus11,63850,000

63. XS Mega power 6/55 ngày 22/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00608
Kết quả02 20 24 39 46 53
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,750,460,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,663,492,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus313500,000
G.3ball plusball plusball plus7,02850,000

64. XS Mega power 6/55 ngày 20/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00607
Kết quả02 08 11 13 17 26
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,324,690,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,505,073,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus594500,000
G.3ball plusball plusball plus10,60550,000

65. XS Mega power 6/55 ngày 17/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00606
Kết quả02 07 11 21 31 42
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,267,416,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,387,598,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus525500,000
G.3ball plusball plusball plus10,53050,000

66. XS Mega power 6/55 ngày 15/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00605
Kết quả03 04 12 16 30 50
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,217,440,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,270,934,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus404500,000
G.3ball plusball plusball plus9,05850,000

67. XS Mega power 6/55 ngày 13/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00604
Kết quả05 11 18 27 34 43
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,794,244,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,112,801,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus11,36250,000

68. XS Mega power 6/55 ngày 10/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00603
Kết quả07 08 17 37 47 48
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,779,028,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5865,912,430
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus494500,000
G.3ball plusball plusball plus8,57450,000

69. XS Mega power 6/55 ngày 08/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00602
Kết quả03 32 34 42 44 54
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,676,566,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,207,066,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus527500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40050,000

70. XS Mega power 6/55 ngày 06/07 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00601
Kết quả17 20 22 24 30 54
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,599,710,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,087,415,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus483500,000
G.3ball plusball plusball plus9,12150,000

71. XS Mega power 6/55 ngày 03/07 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00600
Kết quả04 25 30 38 50 55
Số JP253
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus153,571,168,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,909,670,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus527500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74450,000

72. XS Mega power 6/55 ngày 01/07 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00599
Kết quả04 15 28 30 49 52
Số JP255
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,386,104,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,666,885,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus547500,000
G.3ball plusball plusball plus11,72550,000

73. XS Mega power 6/55 ngày 29/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00598
Kết quả05 14 24 36 44 55
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,383,994,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,444,428,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus910500,000
G.3ball plusball plusball plus15,13050,000

74. XS Mega power 6/55 ngày 26/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00597
Kết quả06 16 17 20 49 52
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,471,485,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,231,927,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus541500,000
G.3ball plusball plusball plus12,11350,000

75. XS Mega power 6/55 ngày 24/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00596
Kết quả03 16 17 24 41 44
Số JP237
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,384,137,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,789,686,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus687500,000
G.3ball plusball plusball plus12,38250,000

76. XS Mega power 6/55 ngày 22/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00595
Kết quả03 09 32 33 41 43
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,626,698,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,384,102,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus608500,000
G.3ball plusball plusball plus14,19950,000

77. XS Mega power 6/55 ngày 19/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00594
Kết quả01 03 07 13 28 45
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,652,287,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,164,723,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus676500,000
G.3ball plusball plusball plus13,70350,000

78. XS Mega power 6/55 ngày 17/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00593
Kết quả18 23 38 41 44 55
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,169,779,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,404,733,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus566500,000
G.3ball plusball plusball plus10,78450,000

79. XS Mega power 6/55 ngày 15/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00592
Kết quả11 18 21 22 30 55
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,329,212,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,200,226,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus532500,000
G.3ball plusball plusball plus12,26350,000

80. XS Mega power 6/55 ngày 12/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00591
Kết quả04 16 17 20 27 44
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,527,178,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,370,405,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus551500,000
G.3ball plusball plusball plus10,90550,000

81. XS Mega power 6/55 ngày 10/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00590
Kết quả11 22 24 27 43 54
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,760,092,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,174,062,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus10,72850,000

82. XS Mega power 6/55 ngày 08/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00589
Kết quả16 28 33 41 42 54
Số JP212
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,193,526,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,195,783,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus459500,000
G.3ball plusball plusball plus9,40050,000

83. XS Mega power 6/55 ngày 05/06 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00588
Kết quả14 22 25 39 41 52
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,431,471,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,159,052,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus411500,000
G.3ball plusball plusball plus8,95850,000

84. XS Mega power 6/55 ngày 03/06 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00587
Kết quả04 08 21 24 26 47
Số JP243
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus158,284,817,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,217,550,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus719500,000
G.3ball plusball plusball plus15,60950,000

85. XS Mega power 6/55 ngày 01/06 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00586
Kết quả06 12 14 27 43 45
Số JP238
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,326,866,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,452,320,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus723500,000
G.3ball plusball plusball plus15,38850,000

86. XS Mega power 6/55 ngày 29/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00585
Kết quả02 11 31 37 43 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,265,804,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,223,313,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus13,34850,000

87. XS Mega power 6/55 ngày 27/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00584
Kết quả03 07 18 22 40 46
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,898,872,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,960,321,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus561500,000
G.3ball plusball plusball plus12,36850,000

88. XS Mega power 6/55 ngày 25/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00583
Kết quả06 10 33 35 36 43
Số JP208
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,559,884,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,700,433,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus588500,000
G.3ball plusball plusball plus13,42550,000

89. XS Mega power 6/55 ngày 22/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00582
Kết quả15 27 37 45 46 52
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,353,422,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,455,271,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus559500,000
G.3ball plusball plusball plus12,42050,000

90. XS Mega power 6/55 ngày 20/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00581
Kết quả07 10 12 19 42 54
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,292,426,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,226,271,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus643500,000
G.3ball plusball plusball plus13,59150,000

91. XS Mega power 6/55 ngày 18/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00580
Kết quả06 07 22 32 38 47
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,255,980,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,412,635,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus590500,000
G.3ball plusball plusball plus13,42250,000

92. XS Mega power 6/55 ngày 15/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00579
Kết quả01 05 06 13 23 27
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus041,211,747,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,185,498,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus575500,000
G.3ball plusball plusball plus12,39750,000

93. XS Mega power 6/55 ngày 13/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00578
Kết quả13 24 25 35 39 41
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus039,542,259,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,617,836,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus456500,000
G.3ball plusball plusball plus9,88050,000

94. XS Mega power 6/55 ngày 11/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00577
Kết quả01 14 41 44 46 53
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,855,593,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,430,428,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus427500,000
G.3ball plusball plusball plus9,60750,000

95. XS Mega power 6/55 ngày 08/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00576
Kết quả14 23 26 37 42 51
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,832,009,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,205,586,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus509500,000
G.3ball plusball plusball plus9,46850,000

96. XS Mega power 6/55 ngày 06/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00575
Kết quả15 19 24 31 44 53
Số JP232
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,447,913,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,051,797,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus422500,000
G.3ball plusball plusball plus9,02850,000

97. XS Mega power 6/55 ngày 04/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00574
Kết quả07 24 45 48 49 53
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,098,155,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,901,824,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus439500,000
G.3ball plusball plusball plus9,70650,000

98. XS Mega power 6/55 ngày 01/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00573
Kết quả03 07 14 22 41 42
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,298,624,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,701,876,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus346500,000
G.3ball plusball plusball plus8,34650,000

99. XS Mega power 6/55 ngày 29/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00572
Kết quả03 09 23 33 42 44
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus149,475,717,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,557,585,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus734500,000
G.3ball plusball plusball plus14,46550,000

100. XS Mega power 6/55 ngày 27/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00571
Kết quả03 09 22 26 32 37
Số JP241
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,097,092,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,404,404,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus794500,000
G.3ball plusball plusball plus16,30050,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 100 ngày liên tiếp

XSPOWER 100 ngày hay KQXSPOWER 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Power 6/55 của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

XS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
  Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Casino game poker Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ poker Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Number game Game bài Baccarat